Alternatieven voor uw geschillen,

Ombudsdienst
voor
energie

Onze
dienstverlening

De Ombudsdienst voor Energie is een federale autonome dienst met rechtspersoonlijkheid die bevoegd is voor de verdeling van vragen en klachten betreffende het functioneren van de elektriciteits- en aardgasmarkt en de behandeling van geschillen tussen de eindafnemers en de elektriciteits- en aardgasbedrijven.

Meer weten

Hoe een klacht indienen ?

Alvorens een klacht in te dienen bij de Ombudsdienst voor Energie moet u eerst stappen hebben ondernomen bij het elektriciteits- of aardgasbedrijf. De Ombudsdienst kan enkel optreden indien u geen bevredigende oplossing kon vinden tijdens een eerste contact met het bedrijf.

Meer weten

Klacht indienen

Voorbeeld van een klacht

 • De heer L. ontving aanmaningen via een gerechtsdeurwaarder voor een bedrag van 884,61 euro. Dit betrof een aanrekening door de distributienetbeheerder van de periode 6/03/2008-...

  Interventie van de ombudsman

  Naar aanleiding van de klacht heeft de netbeheerder het huurcontract van dit pand opgevraagd. Hieruit bleek dat de huurder maandelijks een provisie diende te betalen aan de...

 • Meneer A. vroeg om de toepassing van het sociaal tarief daar hij het statuut van beschermde klant had ingevolge een schuldbemiddeling in het kader van artikel 1675/6,§2 van het...

  Interventie van de ombudsman

  Meneer A. werd overgenomen door de  distributienetbeheerder waarbij hij het sociaal tarief verkregen had. Voor het resterende saldo bij zijn vorige commerciële leverancier heeft...

 • Mevrouw E. sluit op 3 augustus 2011 een energiecontract af met een leverancier. Op 8 juni 2012 laat mevrouw E. diezelfde leverancier weten dat er een nieuwe huurder is gevonden...

  Interventie van de ombudsman

  De betrokken leverancier gaf toe dat ze de einddatum van de levering hadden kunnen vervroegen door de klant uit te schrijven na zijn eerste melding van verhuis en heeft het...

Home

Nieuws

 • 03.05.2016

  Activiteitenverslag 2015 Persbericht

  P E R S B E R I C H T Activiteitenverslag 2015 van de federale Ombudsdienst voor Energie www.ombudsmanenergie.be/nl/publicaties/ activiteitenverslag-...
 • 03.05.2016

  Cijfers 2015

  Activiteitenverslag 2015: Statistieken
 • 22.01.2016

  De Ombudsdienst en het Tweejaarlijks Verslag 2014-2015 van het Steunpunt Armoedebestrijding

  Het Steunpunt Armoedebestrijding publiceerde in januari 2016 zijn tweejaarlijks verslag ( http://www.armoedebestrijding.be ). Als publieke dienst nam...
 • 12.01.2016

  Eerste resultaten 2015

  P E R S B E R I C H T Daling van het aantal klachten bij de federale Ombudsdienst voor Energie zet zich verder door in 2015 De federale Ombudsdienst...