Ombudsman Energie

Alternatieven voor uw geschillen,

Ombudsdienst
voor
energie

Onze
dienstverlening

De Ombudsdienst voor Energie is een federale autonome dienst met rechtspersoonlijkheid die bevoegd is voor de verdeling van vragen en klachten betreffende het functioneren van de elektriciteits- en aardgasmarkt en de behandeling van geschillen tussen de eindafnemers en de elektriciteits- en aardgasbedrijven.

Meer weten

Hoe een klacht indienen ?

Alvorens een klacht in te dienen bij de Ombudsdienst voor Energie moet u eerst stappen hebben ondernomen bij het elektriciteits- of aardgasbedrijf. De Ombudsdienst kan enkel optreden indien u geen bevredigende oplossing kon vinden tijdens een eerste contact met het bedrijf.

Meer weten

Klacht indienen

Voorbeeld van een klacht

 • De woning van een klant werd verkocht op 17/11/2016. Op de slotfactuur die hij van zijn leverancier ontvangt, stelt hij vast dat er hem een vaste vergoeding wordt aangerekend...

  Interventie van de ombudsman

  Of het aanrekenen van de vaste vergoeding bij de beëindiging van een energiecontract wettelijk mag, staat sowieso ter discussie. Los daarvan heeft de Ombudsdienst aan de...

 • De heer M. betwist het contract bij zijn leverancier omdat hij de annulering ervan binnen de vereiste tijd gevraagd heeft. Hij had immers een beter aanbod gekregen van een...

  Interventie van de ombudsman

  De leverancier heeft aangegeven dat de bevestigingsbrief verstuurd is op 15/03/2017 en dat de klant op 27/03/2017 inderdaad gevraagd heeft om zijn contract te annuleren. De...

 • In zijn klacht geeft de heer B. aan dat hij verhuisd is op 15/04/2017. De leverancier factureert hem echter maandelijkse voorschotten voor de maanden april, mei en juni. De heer...

  Interventie van de ombudsman

  Er bestaat geen contract dat door de heer B. ondertekend is. Het verbruik voor de periode van 05/04/2016 tot 23/05/2016 is gecorrigeerd, d.w.z. op nul gezet. Het bedrag van 15...

Nieuws

 • 05.05.2021

  Persbericht : Activiteitenverslag 2020 van de federale Ombudsdienst voor Energie

  P E R S B E R I C H T Activiteitenverslag 2020 van de federale Ombudsdienst voor Energie http://www.ombudsmanenergie.be/nl/publicaties/...
 • 05.05.2021

  Cijfers 2020

  Activiteitenverslag 2020: Statistieken
 • 18.01.2021

  Persbericht: eerste klachtengegevens 2020

  P E R S B E R I C H T Daling van het aantal klachten bij de federale Ombudsdienst voor Energie De federale Ombudsdienst voor Energie heeft tijdens...
 • 26.06.2020

  Press release: 2019 Activities Report for the Federal Ombudsman Service for Energy

  P R E S S R E L E A S E 2019 Activities Report for the Federal Ombudsman Service for Energy ( http://www.ombudsmanenergie.be/nl/publicaties/...