Ombudsman Energie

Alternatieven voor uw geschillen,

Ombudsdienst
voor
energieBelangrijk bericht:

Wegens tijdelijke overmacht, kan de Ombudsdienst voor Energie momenteel enkel een behandeling van klachten ingediend via het webformulier (www.ombudsmanenergie.be/nl/klacht-indienen) garanderen. De behandeling van klachten per post, telefax en ter plaatse wordt tijdelijk opgeschort.

Ook telefonisch kunnen er geen oproepen behandeld worden.

Voor dringende vragen, bijvoorbeeld om een onterechte afsluiting of het uitblijven van een aansluiting binnen de drie werkdagen te vermijden, kan u ons contacteren via e-mail: klacht@ombudsmanenergie.be

Updates omtrent deze situatie zijn steeds te raadplegen via onze website, Facebookpagina en LinkedInpagina.

De Ombudsman dankt u voor uw begrip.

Hoe een klacht indienen ?

Alvorens een klacht in te dienen bij de Ombudsdienst voor Energie moet u eerst stappen hebben ondernomen bij het elektriciteits- of aardgasbedrijf. De Ombudsdienst kan enkel optreden indien u geen bevredigende oplossing kon vinden tijdens een eerste contact met het bedrijf.

Meer weten

Klacht indienen

Voorbeeld van een klacht

 • De woning van een klant werd verkocht op 17/11/2016. Op de slotfactuur die hij van zijn leverancier ontvangt, stelt hij vast dat er hem een vaste vergoeding wordt aangerekend...

  Interventie van de ombudsman

  Of het aanrekenen van de vaste vergoeding bij de beëindiging van een energiecontract wettelijk mag, staat sowieso ter discussie. Los daarvan heeft de Ombudsdienst aan de...

 • De heer M. betwist het contract bij zijn leverancier omdat hij de annulering ervan binnen de vereiste tijd gevraagd heeft. Hij had immers een beter aanbod gekregen van een...

  Interventie van de ombudsman

  De leverancier heeft aangegeven dat de bevestigingsbrief verstuurd is op 15/03/2017 en dat de klant op 27/03/2017 inderdaad gevraagd heeft om zijn contract te annuleren. De...

 • In zijn klacht geeft de heer B. aan dat hij verhuisd is op 15/04/2017. De leverancier factureert hem echter maandelijkse voorschotten voor de maanden april, mei en juni. De heer...

  Interventie van de ombudsman

  Er bestaat geen contract dat door de heer B. ondertekend is. Het verbruik voor de periode van 05/04/2016 tot 23/05/2016 is gecorrigeerd, d.w.z. op nul gezet. Het bedrag van 15...

Nieuws

 • 13.05.2020

  Persbericht : Activiteitenverslag 2019 van de federale Ombudsdienst voor Energie

  P E R S B E R I C H T Activiteitenverslag 2019 van de federale Ombudsdienst voor Energie ( http://www.ombudsmanenergie.be/nl/publicaties/...
 • 13.05.2020

  Cijfers 2019

  Activiteitenverslag 2019: Statistieken
 • 18.03.2020

  Belangrijk bericht

  Wegens tijdelijke overmacht, kan de Ombudsdienst voor Energie momenteel enkel een behandeling van klachten ingediend via het webformulier ( www...
 • 03.01.2020

  Persbericht : eerste klachtengegevens 2019

  P E R S B E R I C H T Opnieuw klachtenrecord bij de federale Ombudsdienst voor Energie De federale Ombudsdienst voor Energie heeft tijdens het...