Correspondent klachtenbemiddeling - Nederlandstalig

 

 

 

 

 

 

Correspondent klachtenbemiddeling - Nederlandstalig

 

Arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur Bachelor- of masterdiploma

(bij voorkeur sociale of bedrijfskundige richting)

 

 

1) WERKGEVER:

 

De Ombudsdienst voor Energie  is een federale autonome overheidsdienst met eigen rechtspersoonlijkheid. Deze dienst behandelt vragen van klanten over elektriciteits- en aardgasbedrijven (leverancier en/of distributienetbeheerder) en bemiddelt bij geschillen tussen de elektriciteits- en aardgasbedrijven en de klanten.

 

De Ombudsdienst heeft als opdrachten:

 • alle klachten over elektriciteits- en aardgasbedrijven van klanten beoordelen en onderzoeken ;
 • bemiddelen bij geschillen tussen de elektriciteits- en aardgasbedrijven en de klanten ;
 • een aanbeveling richten aan de elektriciteits- en aardgasbedrijven indien geen minnelijke schikking kan worden bereikt;
 • beleidsadviezen uitbrengen;
 • een jaarlijks activiteitenverslag overmaken aan de federale Minister bevoegd voor Energie.

 

2) JOBINHOUD:

 • Als zelfstandig dossierbeheerder de klachten die de Ombudsdienst voor Energie ontvangt van klanten over een elektriciteits- en/of aardgasbedrijf, onderzoeken en beoordelen op hun ontvankelijkheid, inhoud en bevoegdheidsniveau (federaal, gewestelijk, …);
 • De klachten doorsturen naar de elektriciteits- en aardgasbedrijven, en eventueel naar de bevoegde federale of gewestelijke administraties en/of regulatoren;.
 • Een minnelijke oplossing tussen de partijen zoeken en zo nodig een aanbeveling aan het energiebedrijf voorbereiden;
 • Je doet dit volgens de bepalingen en binnen de limieten van:
  • de bevoegdheid van de Ombudsdienst;
  • de institutionele organisatie van de energiemarkt;
  • de verschillende Europese, federale en gewestelijke regelgevingen inzake distributie en levering van elektriciteit en aardgas en inzake marktpraktijken en  consumentenbescherming.
 • Aanbevelingen aan de elektriciteit- en/of aardgasbedrijven opstellen indien geen minnelijke schikking gevonden kan worden;
 • Beleidsadviezen voorbereiden;
 • Samenwerken met de andere collega’s aan de opdrachten van de Ombudsdienst en kennis delen.

 

1. VAARDIGHEDEN
 • Je analyseert gegevens gericht en beoordeelt informatie kritisch.
 • Je lost problemen zelfstandig op en zoekt alternatieven: je voert de oplossing uit.
 • Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgerichte acties om deze uit te voeren.
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door inzichten en ervaringen  te delen.
 • Je onderhoudt constructieve contacten in het kader van je functie.
 • Je handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid in de behandeling van geschillendossiers.
 • Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities.
 • Je stelt je eigen functioneren kritisch in vraag  en je gaat continu op zoek naar nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis.
 • Je zet je in en wil resultaten boeken.
 • Je neemt verantwoordelijkheid op en maakt de toevertrouwde taken eigen.
 • Je bouwt continu aan een vertrouwensrelatie met je interne en externe contacten op basis van je expertise.

 

2. TECHNISCHE VAARDIGHEDEN
 • Je drukt je mondeling en schriftelijk vlot en correct uit.
 • Je hebt een algemene kennis over de organisatie van de aardgas- en elektriciteitsmarkt, of wil deze on the job verwerven en uitbouwen.
 • Je hebt interesse voor marktpraktijken en consumentenbescherming binnen de aardgas- en elektriciteitsmarkt, en wil je kennis erover aanscherpen.
 • Informaticakennis: (voldoende kennis)
 • gebruik van de pc en beheer van bestanden
 • internet, Microsoft Office (Word, Outlook, Excel, …)
 • interne gegevensverwerking
 • Talenkennis
 • Nederlands: moedertaal – zeer goede kennis – mondeling en schriftelijk.
 • Kennis van het Frans en het Engels is een pluspunt.

 

3. DEELNEMINGSVOORWAARDEN

 

VEREIST DIPLOMA:

PROFIEL

Je beschikt over een bachelordiploma (graduaat) of masterdiploma (licentie) (bij voorkeur sociale of bedrijfskundige richting), tenzij de Ombudsdienst de relevante professionele ervaring kan erkennen als gelijkgeschakeld met een bachelor-niveau.

 

VEREISTE ERVARING OP DE UITERSTE INSCHRIJVINGSDATUM:

 • Geen ervaring vereist
 • Een relevante professionele ervaring van een aantal jaren in een administratieve, ·overheids-·of ondernemingsomgeving kan een voordeel zijn

 

SELECTIE EN AANWERVING:

 • De meest geschikte kandidaat wordt aangeworven met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur in de functie van correspondent klachtenbemiddeling (B1).
 • INTERESSE?

Richt uw kandidatuur met sollicitatiebrief en CV (+diploma’s en getuigschriften/attesten van aanvullende opleiding) per e-mail vóór 15 oktober 2022 aan:

selecties@ombudsmanenergie.be of solliciteer via het online formulier

 

ARBEIDSVOORWAARDEN

 • De tewerkstelling start zo snel mogelijk.
 • Relevante beroepservaring wordt in aanmerking genomen (anciënniteit).

PLAATS TEWERKSTELLING

De Ombudsdienst is gevestigd in Brussel op de Koning Albert II-laan 8/6 (eerste verdieping).

 

LOON

 

Correspondent

Minimum aanvangswedde per jaar (zonder anciënniteit) aangepast aan de index van september 2022

B1

    bruto jaarloon             32.300,65 EUR

 

    bruto maandwedde      2.691,72 EUR

Na 4 jaar

 

 

    bruto jaarloon             34.374,70 EUR

 

    bruto maandwedde      2.864,56 EUR

Na 8 jaar

 

 

    bruto jaarloon             36.446,83 EUR

 

    bruto maandwedde      3.037,24 EUR

 

Voordelen:

 

 • gratis openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer
 • het verlofstelsel van het federaal administratief openbaar ambt (26 dagen + sluiting tussen kerst en nieuwjaar)
 • groepsverzekering (zonder eigen bijdrage; de premie is volledig ten laste van de werkgever): 

- hospitalisatieverzekering

- tweede pijler (aanvullend pensioen)

 • voordelenkaart Benefits at Work – prijskortingen
 • maaltijdcheques van 8,00 EUR
 • Bereikbaarheid: dichtbij Brussel-Noord (op wandelafstand)