Voorbeeld van een klacht

 • Beschrijving van de klacht Meteropname bij zonnepanelen

  De heer R. dient klacht in tegen zijn energieleverancier omdat zijn energieverbruik na aanschaf van zonnepanelen steeg, zelfs verdubbelde, in plaats van te dalen.

 • Beschrijving van de klacht Vervanging van defecte budgetmeter

  Wegens een hoog openstaand saldo en wanbetalingen bij de distributienetbeheerder wordt een LAC-zitting (lokale adviescommissie) voor mijnheer V. gehouden met het oog op afsluiting van de meter. De distributienetbeheerder legt hiervoor een verantwoordingsnota voor met een openstaand saldo van 4842,79 euro. De zitting wordt echter zonder beslissing afgesloten omdat het OCMW verder onderzoek wil verrichten.

 • Mevrouw C. ontvangt een factuur na een metervervanging (de oude meter schakelde niet meer over naar nachttarief). De meterstanden zijn correct volgens haar, maar het gefactureerde verbruik niet.

 • Beschrijving van de klacht Meteropname via huurcontract

  Mevrouw L. laat via aangetekend schrijven aan haar leverancier weten dat haar appartement wordt verhuurd sinds 1/05/2015. Op 23/01/2016 krijgt mevrouw een factuur op haar naam van haar leverancier waarin het verbruik voor de periode 5/01/2015 – 1/12/2015 wordt aangerekend. Door deze factuur wordt ze aangerekend aan de volgende meterstanden: elektriciteit 42.493 – 43.535 (1.042 kWh) en aardgas 11.606 – 11.714 (1.065 kWh).

 • Beschrijving van de klacht Rechtzetting verbruik

  Mevrouw T. betrekt op 15/01/2009 een huurwoning samen met haar toenmalige partner. Ze gaat een contract aan bij haar leverancier met de volgende beginmeterstanden: enkelvoudig 49.423 en exclusief nacht 58.262. Nadat de toenmalige partner verhuist, komt mevrouw in financiële problemen terecht waardoor ze gedropt wordt door haar leverancier en bij de sociale leverancier (de netbeheerder) terechtkomt. Mevrouw T. geeft aan nooit meterstanden aan de netbeheerder te hebben bezorgd. Op 22/01/2015 verhuist mevrouw T.

 • Beschrijving van de klacht Meteropname

  De heer A. gaat niet akkoord met de energiefactuur van om en bij de 2.500 euro die hij ontving van zijn leverancier.

 • Beschrijving van de klacht Dienstencontract elektrische toestellen

  Een klant heeft een dienstencontract afgesloten bij zijn energieleverancier om elektrische toestellen te herstellen of te vervangen indien deze defect zijn. Bij een defect aan zijn wasmachine doet hij dan ook beroep op zijn energieleverancier.

  De geraamde kost voor de reparatie was volgens de leverancier echter te hoog. Daarom bood de leverancier hem een nieuw toestel aan ter waarde van 600 euro.

 • Beschrijving van de klacht Toestemming dienstencontract

  Bij het nazien van zijn bankrekening stelt een klant vast dat er jaarlijks 83,40 euro van zijn rekening wordt gehaald via domiciliëringsopdracht voor een zogenaamde dienst “Comfort”.

  De klant is echter al ruime tijd geen klant meer bij de leverancier die deze dienst aanrekent en is van mening dat hij nooit een contract voor deze dienst heeft aangegaan.

 • Een hulpverlener dient een klacht in namens een jonge cliënt die met een hoge energiefactuur wordt geconfronteerd. Hij wijst de energieleverancier erop dat de cliënt het energieleveringscontract heeft afgesloten op een moment dat deze nog minder­jarig was (zij het slechts een maand voor diens meerderjarigheid), wat volgens hem niet kan.

 • Beschrijving van de klacht Verlenging energiecontract

  Een klant heeft via een groepsaankoop bij een leverancier een contract getekend. Na het eerste contractjaar stelt hij op zijn afrekening vast dat zijn tarieven met 25% gestegen zijn. Hij gaat niet akkoord met deze prijsstijging en vindt het niet kunnen dat leveranciers klanten lokken met goedkope tarieven, om het volgende jaar veel duurdere prijzen aan te rekenen.

Pages