Voorbeeld van een klacht

 • Beschrijving van de klacht Onduidelijke facturatie

  Mevrouw W. werd reeds enkele jaren van energie beleverd door haar distributienetbeheerder als ‘sociale leverancier’. Deze laatste wees mevrouw W. erop dat zij een aantal achterstallige energiefacturen op haar naam had. Zelf klaagde zij over een wirwar van facturen waarop zij, ondanks vragen om informatie bij de distributienetbeheerder, geen duidelijk zicht kon krijgen. Bovendien betwistte zij één van de facturen omwille van foutieve meterstanden.

 • Beschrijving van de klacht Contractuele voorwaarden

  Na de aankoop van haar woning in oktober 2011 nam mevrouw D. contact op met de leverancier van haar keuze om zich in te schrijven met de meterstanden die werden opgenomen bij de verkoop.

  Bij de oude leverancier had de vorige  bewoner  zich  reeds uitgeschreven in september 2011 en de meterstanden telefonisch doorgegeven. De meterstanden die telefonisch werden doorgegeven  verschilden van de meterstanden opgenomen bij de verkoop van de woning.

 • Beschrijving van de klacht Verbruik zonder leveringscontract

  Toen de heer en mevrouw S.-V. de distributienetbeheerder contacteerden om een afspraak te maken voor een meteropneming, bleken hun adres en meternummers bij dit energiebedrijf niet gekend te zijn. Daarop volgden nog vele contacten, zonder dat het probleem enigszins uitgeklaard raakte. Het werd nog erger toen zij op zekere dag moesten vaststellen geen gastoevoer meer te hebben.

 • Beschrijving van de klacht Rechtzetting metergegevens

  De netbeheerder maakte gedurende een periode van 6 jaar (van 14 januari 2004 tot 30 april 2010) steeds schattingen waarbij de meterstand telkens 0 bedroeg. Op 1 december 2010 ontving hij van de leverancier een meterstand van 8.001  m³.  De netbeheerder rekende dit gehele verbruik aan voor een periode van 30 april 2010 tot 1 december 2010 (80.400 kWh) waardoor de klant dus plots een heel hoge factuur ontving.

 • Beschrijving van de klacht Prijs - tarief

  Op 4/11/2003 sloot de klant zich aan bij een leverancier en tot en met 2010 genoot hij het sociaal tarief voor gas en elektriciteit.

  Vanaf 2011 was de klant niet langer gerechtigd op het sociaal tarief. In maar 2011 nam hij hierover contact op met de leverancier om te kiezen voor de voordeligste tariefformule van de leverancier, maar dit resulteerde niet in een aanpassing van de tariefformule.

 • Beschrijving van de klacht Sociaal tarief

  De heer F. werd voor zijn energievoorziening reeds enkele jaren beleverd door zijn distributienetbeheerder. Geruime tijd verliep die energielevering via een budgetmeter.

  Toen hij op een bepaald moment vaststelde dat zijn achterstallige schulden bij de distributienetbeheer aangezuiverd waren, kreeg de heer F. toestemming om over te stappen naar een commerciële leverancier. Echter, tot zijn verbazing ontving hij na deze overstap nog een aanzienlijke factuur ten belope van 1.064,80 euro.

 • Beschrijving van de klacht BTW-tarief

  Er is een BTW - tarief van 21% toegepast terwijl het gebouw voor strikt privégebruik bestemd is. De heer O. wil dus dat het correcte tarief van 6% wordt toegepast. 

 • Beschrijving van de klacht Rechtzetting metergegevens

  Sinds 2004 was er op het adres van de heer V. geen meteropname meer gebeurd voor de jaarlijkse afrekening. Hierdoor ontving hij jaarlijks een afrekening gebaseerd op schattingen van de meterstanden.

 • Beschrijving van de klacht Contractuele voorwaarden

  De heer L. had naast een energiecontract ook een onderhoudscontract afgesloten bij zijn energieleverancier voor het nazicht en het onderhoud van zijn verwarmingsinstallatie.

  Na de initiële contractperiode van 2 jaar werd dit contract in juli 2013 opgezegd door de heer L.

 • Beschrijving van de klacht Distributienettarieven

  Om te besparen op de energiefactuur, informeerde de klager bij de netbeheerder naar de kostprijs van een omschakeling van een enkelvoudige naar een tweevoudige elektriciteitsmeter. Telefonisch werd meegedeeld dat de kostprijs hiervoor 75 euro zou bedragen.

  Op basis van deze informatie besliste de klager om zijn enkelvoudige meter te laten vervangen. Enkele weken na de installatie van de tweevoudige meter, ontving de klager evenwel een factuur ten bedrage 206,99 euro.

Pages