Voorbeeld van een klacht

 • Beschrijving van de klacht Geen facturen

  Mevrouw G. verhuisde naar een leveringspunt in het Waalse gewest. De eerste drie maanden kreeg ze zoals gewoonlijk facturen. Daarna ontving ze  geen  facturen meer.

  Mevrouw G. nam contact op met haar energieleverancier en vroeg om kopieën van de facturen op te sturen naar haar adres. Die kreeg ze echter niet en ze  ging er dan van uit   dat haar leverancier de berekening op het einde van het jaar zou maken en opsturen.

 • Beschrijving van de klacht Contractuele voorwaarden

  Mevrouw D. wou graag dat de facturen van haar energieleverancier op haar naam toekwamen in plaats van op de naam van haar partner die onlangs overleden was. Haar partner had enkele maanden geleden echter een nieuw contract afgesloten bij de energieleverancier via een groepsaankoop.

 • Beschrijving van de klacht Rechtzetting van meterstanden

  Mevrouw V. gaf via het internet de jaarlijkse meterstanden door, maar door een vergissing vermeldde ze ook het cijfer na de komma. Zij gaf dus de volgende meterstanden door: dag 6.838 en nacht 8.453.  De distributienetbeheerder valideerde deze meterstanden. Door de verkeerde ingaven van de meterstanden werd er een verbruik van 6.834 kWh aan dagtarief en aan 8.449 kWh aan nachttarief aangerekend. De factuur bedroeg 2 659,60 euro. Eerdere contacten met de leverancier boden geen oplossing.

 • Beschrijving van de klacht Rechtzetting metergegevens

  Mevrouw C. ontving als eigenaar een hoge factuur voor een bedrag van 3.034,45 euro voor de periode van 03/09/2010 tot 10/09/2011 dat haar pand leeg stond tussen twee huurders. Zij beschikte over een document met de eindmeterstanden van de vorige huurder, ondertekend door het immokantoor.

  Mevrouw betwiste de meterstanden en verbruiken die in deze korte periode werden aangerekend.

 • Beschrijving van de klacht Meter / Moza

  De heer I. betwist het verbruik dat de netbeheerder in april 2011 heeft gefactureerd voor een bedrag van 31.497,93 euro voor de periode van 18/09/2002 tot 31/08/2010 tegen het tarief ‘zegelbreuk’.

 • Beschrijving van de klacht Contractuele voorwaarden

  Mevrouw L. betwistte het aangerekende verbruik  door een bepaalde leverancier omdat zij   geen contract ondertekende en dit voor de periode van 30/09/2012 – 23/10/2012. Zij ondertekende wel een contract bij een andere leverancier. De leverancier die de aanrekening deed is deze van de vorige huurders die het pand verlieten op 30/09/2012.

 • Beschrijving van de klacht Contractuele voorwaarden

  Mevrouw L. betwistte het aangerekende verbruik  door een bepaalde leverancier omdat zij   geen contract ondertekende en dit voor de periode van 30/09/2012 – 23/10/2012. Zij ondertekende wel een contract bij een andere leverancier. De leverancier die de aanrekening deed is deze van de vorige huurders die het pand verlieten op 30/09/2012.

 • Beschrijving van de klacht Rechtzetting metergegevens

  Meneer M. wenste over te schakelen van een particulier naar een professioneel contract en heeft hiervoor een contract ondertekend bij zijn leverancier op 24/12/2013. Het contract is op 01/12/2013 retroactief  in werking getreden.

  Meneer M. vindt dat de slotafrekening van zijn particulier contract met als einddatum  30/11/2013 aan de hoge kant is.   Hij merkt op dat de eindmeterstanden op datum van  30/11/2013 deze zijn die hij op 2 24/12/2013 had doorgegeven, zijnde 26.752 voor elektriciteit en 18.043 voor aardgas.

 • Beschrijving van de klacht EAN – code verwisseling

  Meneer  A. woonde vanaf  2004 tot  mei 2010 in een appartement in de X-straat, nr. 2/1.Er werd een MOZA-procedure opgestart voor het appartement 2/4 in dezelfde straat. Een zogenaamde MOZA – procedure (Move Out Zonder Afspraak) bestaat erin te onderzoeken welke eindafnemers op een bepaald toegangspunt energie verbruikt.

 • Beschrijving van de klacht Verjaringstermijn

  Een klager kreeg op 13 februari 2012 een brief van een incassobureau in opdracht van de  distributienetbeheerder.

  Het ging om een vordering tot betaling van facturen voor aardgas en elektriciteit voor de periode van 19 juli 2005 tot en met 14 mei 2007.

Pages