Voorbeeld van een klacht

 • Beschrijving van de klacht Verjaring van facturen

  De heer P. betwist dat een gerechtsdeurwaarder in 2019 facturen uit 2011-2013 kwam opeisen.

 • Beschrijving van de klacht Aansluiting

  De distributienetbeheerder komt langs bij de heer T. om de energieaansluitingen in orde te brengen. Voor elektriciteit wordt de opdracht echter niet uitgevoerd, omdat de distributienetbeheerder geen overeenkomst met een leverancier kan terugvinden.

  Dat is vreemd, want de heer T. heeft wel degelijk tijdig een leveringsovereenkomst voor elektriciteit afgesloten. Nu blijkt echter dat, door een intern probleem, de leverancier de leveringsovereenkomst niet aan de distributienetbeheerder heeft gemeld.

 • Op 12/05/2017 ontving mevrouw C. een afrekening van haar leverancier voor een bedrag van 427,07 euro in haar voordeel, voor de periode van 14/04/2016 tot 14/04/2017.

  De terugbetaling vond pas plaats op 24/04/2018.

  De leverancier bevestigt dat de laattijdige betaling te wijten is aan het feit dat mevrouw C. haar werkelijke meterstanden niet had doorgegeven.

 • Beschrijving van de klacht Contract voor een bijkomende dienst

  De heer C. betwist de bedragen die zijn energieleverancier eist voor een bijkomende dienst. De aanklager geeft aan dat hij deze dienst nooit heeft aangevraagd.

 • Beschrijving van de klacht Verplaatsingskosten

  De heer G. nam contact op met zijn energiebedrijf voor het onderhoud van zijn boiler op gas. De technicus kon het onderhoud niet uitvoeren omdat hij alleen verwarmingsketels op gas onderhoudt. Toch werden er onderhouds- en verplaatsingskosten in rekening gebracht.

 • De heer V. is sinds 01/11/2018 erkend als persoon met een handicap en heeft dus recht op het sociaal tarief.

  De leverancier vraagt een papieren attest, maar het lukt de heer V. niet om het te bemachtigen.

  Door deze situatie zijn er facturen niet betaald en worden er kosten aangerekend.

 • Beschrijving van de klacht Groepsaankoop en sociaal tarief

  In de loop van 2018 belandt de heer B. bij een nieuwe leverancier ingevolge een groepsaankoop. Hij ondertekent de nieuwe leveringsovereenkomst, die de duurtijd van een jaar heeft. Korte tijd nadien heeft hij tijdelijk recht op het sociaal tarief. De leverancier past het sociaal tarief toe voor de gehele periode van de overeenkomst.

 • Beschrijving van de klacht Niet-toepassing van een promotie

  De heer V. kreeg een vertegenwoordiger op bezoek die hem een uitzonderlijke promotie beloofde ter waarde van twee maanden gratis verbruik, maar deze promotie is niet toegepast.

  De leverancier bevestigt dat deze promotie niet kon worden toegepast, omdat de heer V. het sociaal tarief geniet.

 • Beschrijving van de klacht Toepassing van het (pre)contractuele tarief

  De heer C. betwist zijn jaarfactuur, omdat hij heeft vastgesteld dat het tarief voor de periode van 01/03/2019 tot 23/04/2019 op zijn factuur 2,98492 eurocent is.

  Op de tariefkaart van maart 2019 stond echter een tarief van 2,81 eurocent.

 • Beschrijving van de klacht Een betwist energiecontract

  Mevrouw R. tekent bezwaar aan tegen een contract dat zij nooit heeft ondertekend, voor een adres waar ze nooit heeft gewoond. Mevrouw R. geeft ook aan dat de naam en voornaam op het contract anders gespeld zijn dan de hare.

Pages