Voorbeeld van een klacht

 • Beschrijving van de klacht Facturering zonder contract(aanvraag)

  Mevrouw D. ontving kort na haar verhuizing een welkomstbrief van leverancier Y, terwijl ze een contract bij leverancier Z had aangevraagd.

  Leverancier Y bevestigt dat het contract afgesloten is op basis van het energieovernamedocument dat de eigenaar had doorgestuurd.

  Hoewel op het energieovernamedocument vermeld staat dat dit in geen geval een contract is, maakte leverancier Y facturen op naam van mevrouw D.

 • Het contract van de heer V. verloopt op 01/05/2019. Op 04/03/2019 neemt hij zelf contact op met zijn leverancier om na te vragen wat de nieuwe tarieven zijn die van toepassing zullen zijn vanaf 01/05/2019.

  Uiteindelijk ontvangt de klant eind maart een brief van de leverancier waarin de nieuwe prijzen worden medegedeeld.

 • Beschrijving van de klacht Onterechte Switch

  Mevrouw D. heeft vastgesteld dat leverancier Y voor haar woning een contract op naam van iemand anders heeft afgesloten.

 • De heer L. voert via een prijsvergelijkingswebsite een simulatie uit en bekomt een totaalresultaat van 1.011 euro bij een bepaalde leverancier. Gezien dit opmerkelijk voordeliger is dan de andere resultaten neemt de klant contact op met de betreffende leverancier om na te vragen of deze simulatie wel correct is. De leverancier merkt inderdaad op dat een bepaalde korting dubbel werd toegekend en deelt aan de klant mee dat het totaalbedrag van de simulatie 1.225 euro bedraagt.

 • Beschrijving van de klacht Misleidende verkoop

  Mevrouw B. betwist een contract dat op naam van haar echtgenoot (de heer B.) is afgesloten, omdat hij afwezig was op de dag dat de vertegenwoordiger langskwam. Mevrouw B. zegt ook dat ze geen contract bij de vertegenwoordiger heeft ondertekend.

 • Beschrijving van de klacht Herroepingsrecht

  De heer B. heeft een commercieel energiecontract afgesloten met een vertegenwoordiger die bij hem thuis langskwam.

  Vervolgens probeerde de heer B. zijn contract binnen de reglementaire termijn te annuleren via een telefoongesprek met de betrokken vertegenwoordiger.

  Omdat deze laatste geen gevolg gaf aan deze annulering, bleef het contract van de heer B. actief.

  De heer B. ontving facturen per e-mail, maar deed er niets mee omdat hij bij zijn eerdere leverancier wilde blijven.

 • De heer P. ontvangt plotseling facturen van zijn leverancier voor een adres dat hem onbekend is. Aangezien hij van zijn leverancier geen reactie krijgt op de klacht die hij heeft ingediend, neemt hij contact op met de Ombudsdienst.

 • Beschrijving van de klacht De vaste vergoeding

  De heer P. is overgestapt naar een andere gasen elektriciteitsleverancier en betwist dat zijn vroegere energieleverancier hem de vaste jaarlijkse kosten volledig aanrekent. Dit komt neer op 139,90 euro voor een periode van één maand (van 01/06/2018 tot 30/06/2018).

 • De heer E. heeft bij zijn verhuis naar een nieuwe woning een contract getekend bij een leverancier die hij zelf gekozen heeft.

  Enkele maanden later ontvangt hij plotseling een slotfactuur van die leverancier en krijgt hij facturen van een andere leverancier.

  De klant betwist de facturen van deze nieuwe leverancier gezien hij er nooit een contract heeft getekend. Hij wil dan ook bij zijn oorspronkelijke leverancier blijven en dient een klacht in bij de Ombudsdienst.

 • Beschrijving van de klacht Verkeerde klanttoewijzing

  De heer S. heeft recht op een sociaal tarief. Op 01/01/2019 sloot hij via een vertegenwoordiger een contract met zijn leverancier af. Daarna werd hij al snel als wanbetaler beschouwd, maar hij weet niet waarom.

  Ondanks de betalingsbewijzen die hij opstuurde, ging de wanbetalingsprocedure gewoon verder, werden er aanmaningskosten aangerekend en werd er een procedure opgestart om een budgetmeter te plaatsen.

Pages