Voorbeeld van een klacht

 • In 2016 stelt de distributienetbeheerder vast dat de laatste effectieve jaarlijkse meteropneming door een meteropnemer bij de heer V. reeds dateert van 06/09/2010. Alle volgende jaarlijkse opnames werden ofwel door de klant doorgegeven, ofwel door de meteropnemer afgelezen op een kaartje dat voor het raam hing.

 • Beschrijving van de klacht Energiecontract bij verhuis

  De heer V. vult een energieovernamedocument in samen met de vorige bewoner van het pand. Hij vult online een aanvraag tot contract in bij energieleverancier X.

  De leverancier van de vorige bewoner, leverancier Y, verstuurt een contract aan de heer V. met de vraag om dit te ondertekenen. De heer V. doet dit niet omdat hij bij leverancier X klant wil zijn. Nadien krijgt hij echter twee voorschotfacturen van leverancier Y.

 • Beschrijving van de klacht Herroeping van het contract

  Een klant tekent een contract bij leverancier X. Nadat zijn huidige leverancier hierover ingelicht wordt, doet die hem een beter voorstel. De klant beslist om bij zijn huidige leverancier te blijven en zijn contract bij leverancier X te annuleren. Hij doet dit binnen de herroepingstermijn van 14 kalenderdagen.

  Leverancier X bevestigt aan de klant dat het contract geannuleerd wordt.

 • Een klant vraagt op het einde van de maand oktober een contract aan bij een leverancier en ontvangt dat enkele dagen later. De klant tekent dit contract begin november en bezorgt dit terug aan de leverancier.

  Vóór de aanvang van het contract neemt de klant nogmaals telefonisch contact op met de leverancier om zijn tarief te controleren. Hierbij worden hem duurdere tarieven medegedeeld dan tijdens het oorspronkelijke gesprek in oktober.

  De klant gaat hier niet mee akkoord en dient een klacht in bij de Ombudsdienst.

 • Beschrijving van de klacht Herroeping van het contract

  Op een beurs wordt een klant aangesproken door een vertegenwoordiger van een leverancier. Hij beslist om een contract te tekenen bij deze leverancier.

  Hij meldt dit aan zijn huidige leverancier, die hem nu ook nieuwe, voordeligere tarieven aanbiedt. Hij beslist om het contract met de nieuwe leverancier te annuleren.

  De wissel naar de nieuwe leverancier wordt toch uitgevoerd en de vorige leverancier kan de levering pas na één maand opnieuw overnemen.

 • Een klant voert via de website van een leverancier in augustus 2015 een simulatie uit voor een nieuw energiecontract. Er wordt haar een promo toegekend van 25% op de energieprijs als ze één jaar klant blijft.

 • Beschrijving van de klacht Verkoop per telefoon

  Mevrouw D. dient klacht in na een verkoop per telefoon. Zij betwist het contract en de 130 euro die ervoor gefactureerd is. Zij wenst dat contract niet en heeft er ook niets voor ondertekend.

 • Beschrijving van de klacht Bevestiging van een contract

  Een klant wordt telefonisch gecontacteerd door een vertegenwoordiger van een leverancier. De klant stemt ermee in dat de vertegenwoordiger een voorstel per e-mail overmaakt waarop ze dan nog zelf kan beslissen of ze ingaat op het voorstel of niet.

  De klant klikt in de e-mail op de hyperlink om de contractgegevens te bekijken en besluit om niet in te gaan op dit voorstel. Ze ontvangt echter vrijwel meteen een e-mail waarin haar contractaanvraag wordt bevestigd.

 • Een klant is in het bezit van zonnepanelen. Om geen verlies te lijden van de energie die wordt opgewekt, wil hij van leverancier veranderen zo dicht mogelijk tegen de jaarlijkse meteropname door de netbeheerder, zoals ook beschreven staat in de gewestelijke regelgeving. Hij tekent een contract bij een energieleverancier met als overeengekomen startdatum 01/11/2016 voor aardgas en 01/03/2017 voor elektriciteit. De leverancier laat het contract voor zowel elektriciteit als aardgas echter al ingaan op 01/11/2016.

 • Beschrijving van de klacht Ongewenste switch

  Mevrouw K. betwist een ongewenste overstap naar een andere energieleverancier. Een verkoper heeft getracht haar een contract aan te praten.De verkoper is er zonder haar medeweten in geslaagd de meters in het gebouw te bereiken en er is een contract opgestart zonder haar akkoord.

Pages