Voorbeeld van een klacht

 • Beschrijving van de klacht Ongewenste switch

  Mevrouw K. betwist een ongewenste overstap naar een andere energieleverancier. Een verkoper heeft getracht haar een contract aan te praten.De verkoper is er zonder haar medeweten in geslaagd de meters in het gebouw te bereiken en er is een contract opgestart zonder haar akkoord.

 • Beschrijving van de klacht Onterechte aanrekening schadevergoeding

  Een professionele klant krijgt een schadevergoeding van 1.718 euro aangerekend bij het overschakelen naar een andere leverancier. De klant betwist deze schadevergoeding. Hij is van mening dat hij een jaarlijks verbruik heeft van minder dan 50 MWh, waardoor artikel 18 § 2/3 van de elektriciteitswet van toepassing is. Dat bepaalt het volgende:

 • Beschrijving van de klacht Laattijdige overname door leverancier

  Een klant tekent een contract bij een leverancier. Op de vraag naar de datum waarop ze wenst over te stappen, vult ze 01/01/2017 in.

  De leverancier stuurt vervolgens een bevestigingsbrief van het contract waarop als wisseldatum 01/02/2017 vermeld staat. De leverancier voert de wissel eveneens uit op deze datum.

 • Beschrijving van de klacht Energiecontract op verkeerd adres

  Een klant schrijft zich in op een groepsaankoop en tekent in op het voorstel van de winnende leverancier. De klant blijft echter facturen krijgen van zijn oude leverancier en ontvangt intussen ook facturen van de nieuwe leverancier.

  Hij gaat hier niet mee akkoord en dient een klacht in bij de Ombudsdienst.

 • Beschrijving van de klacht Forfaitaire vaste vergoeding

  De woning van een klant werd verkocht op 17/11/2016. Op de slotfactuur die hij van zijn leverancier ontvangt, stelt hij vast dat er hem een vaste vergoeding wordt aangerekend van 69,95 euro voor elektriciteit en 59,96 euro voor aardgas voor de periode van 01/10/2016 tot 01/10/2017.

  De klant betwist deze vaste vergoedingen gezien hij slechts klant is gebleven tot 17/11/2016.

  Hij dient een klacht in bij de Ombudsdienst aangezien de leverancier niet bereid is om de vaste vergoedingen pro rata temporis aan te rekenen.

 • Beschrijving van de klacht Herroepingsrecht

  De heer M. betwist het contract bij zijn leverancier omdat hij de annulering ervan binnen de vereiste tijd gevraagd heeft. Hij had immers een beter aanbod gekregen van een concurrent.

 • Een klant krijgt een verkoper op bezoek die onafhankelijk van een leverancier werkt.

 • Beschrijving van de klacht Onregelmatige factuur na verhuis

  De heer S. ontvangt communicatie van een gerechtsdeurwaarder omtrent een achterstallige factuur van de distributienetbeheerder. Toen hij op 01/07/2015 was verhuisd, had hij dat aan zijn leverancier gemeld aan de hand van een energieovernamedocument. Dat was enkel door hemzelf ondertekend aangezien hij de eigenaar niet kon bereiken. Buiten zijn medeweten was er op 01/12/2015 een nieuw energieovernamedocument opgemaakt met de naam van de heer S. en met een handtekening die niet de zijne was, maar wellicht van de eigenaar.

 • Beschrijving van de klacht Ongewenste switch na verhuis

  In zijn klacht geeft de heer B. aan dat hij verhuisd is op 15/04/2017. De leverancier factureert hem echter maandelijkse voorschotten voor de maanden april, mei en juni. De heer B. verklaart dat hij nooit een contract bij de leverancier ondertekend heeft aangezien hij beschermde klant is en bij zijn sociale leverancier het sociale tarief geniet. Meneer B. zit in schuldbemiddeling.

 • Beschrijving van de klacht Annulering van een factuur na verhuizing

  Mevrouw S. betwist bij haar energieleverancier de slotfactuur die zij na haar verhuizing ontvangen heeft. Die factuur houdt rekening met een afsluiting op datum van 25/10/2016. Mevrouw bevestigt dat er op 28/07/2016 een aangetekende brief naar de energieleverancier werd verzonden om te bevestigen dat zij de woning op 04/05/2016 had verlaten.

Pages