Hoe een klacht indienen ?

Alvorens een klacht in te dienen bij de Ombudsdienst voor Energie moet u eerst stappen hebben ondernomen bij het elektriciteits- of aardgasbedrijf. De Ombudsdienst kan enkel optreden indien u geen bevredigende oplossing kon vinden tijdens een eerste contact met het bedrijf.

Klachten over een elektriciteits- of aardgasbedrijf moeten schriftelijk geformuleerd worden en bevatten:

  • Uw naam en adres;
  • Beschrijving van het geschil;
  • Stukken die u noodzakelijk acht.

U kan uw klacht indienen :

  • Door het invullen van een klachtenformulier beschikbaar op deze website;
  • Per gewone brief ter attentie van de Ombudsdienst voor Energie,Koning Albert II - Laan 8 bus 6, 1000 Brussel;
  • Per fax op het nummer 02/211.10.69
  • Ter plaatse in de kantoren van de Ombudsdienst tijdens de openingsuren op werkdagen (van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 16 uur)