London Forum 2011

Publication date: 
26/10/2011 - 14:30
Op 26 en 27 oktober 2011 nam de Ombudsman voor Energie in Londen deel aan de vierde meeting van het Citizens’ Energy Forum georganiseerd door de Europese Commissie.

De federale Ombudsman voor Energie heeft ter voorbereiding van het Citizens’ Energy Forum te Londen deel genomen aan een werkgroep over alternatieve geschillenbeslechting of Alternative Dispute Resolution (ADR) in de energiesector georganiseerd door de Europese Commissie (DG SANCO).

De resultaten van de werkgroep zijn beschikbaar op volgende elektronische link: http://ec.europa.eu/consumers/archive/citizen/my_rights/docs/energy_adr_report_en.pdf

 

Het Forum heeft tevens kennis genomen van een voorstelling van de Belgische Ombudsdienst voor energie. Deze voorstelling bevestigde dat een aantal basisvoorwaarden moeten vervuld zijn voor alternatieve geschillenbeslechting of ADR, zoals onafhankelijkheid van energiebedrijven, financiering door de energiebedrijven zonder dat deze de onafhankelijkheid belemmert, oprichting van de Ombudsdienst via wetgeving, publicatie van de resultaten in een jaarverslag en via andere communicatiemiddelen, vrije en kosteloze toegang …

 

Tijdens het Forum werd tevens het Europese Netwerk van onafhankelijke Ombudsdiensten voor Energie (NEON) voorgesteld aan de vertegenwoordigers van de Europese Commissie, de regulatoren, de overheden, de energie-industrie en de consumentenverenigingen.

NEON beantwoordt daarmee de aanbeveling van het Belgisch Voorzitterschap in 2010 om in het kader van het Europese derde energiepakket de consumentenbescherming binnen de vrijgemaakte energiemarkt centraal te stellen.

NEON bestaat momenteel uit drie nationale Ombudsdiensten uit Frankrijk, Groot-Britannië en België die alternatieve geschillenbeslechting in de energiesector willen promoten, verbeteren en vertegenwoordigen op Europees vlak.

 

Onafhankelijkheid van de energie-industrie, onpartijdige bemiddeling en publicatie van een jaarrapport zijn de belangrijkste waarden van NEON om te komen tot een eenvoudige, transparante en goedkope geschillenbeslechting binnen de energiesector. In tegenstelling tot zogenaamde ombudsdiensten binnen de energiebedrijven promoot NEON de alternatieve geschillenbeslechting via minnelijke schikkingen, aanbevelingen en beleidsadviezen. Bovendien werkt NEON samen met de overheden en regulatoren om de bescherming van de consumenten binnen de vrijgemaakte energiemarkt te verbeteren en te versterken. (http://www.neon-ombudsman.org)