Nieuw consumentenakkoord

Publication date: 
16/10/2013 - 10:30

P E R S B E R I C H T

De Ombudsdienst is tevreden met het nieuwe consumentenakkoord voor de energieleveranciers.

De federale Ombudsdienst voor Energie verheugt zich over het nieuwe consumentenakkoord met de energieleveranciers dat vanaf 1 januari 2014 zal in werking treden. De Ombudsdienst hoopt dan ook dat de correcte toepassing van het akkoord door de leveranciers, het aantal klachten zal doen verminderen.

De Ombudsdienst stelt vast dat met een belangrijk deel van haar beleidsadviezen werd rekening gehouden in het nieuwe akkoord, zoals :

  • het jaarlijks aanbieden van de goedkoopste tariefformule;
  • verlenging van contracten die niet in het nadeel van de consument mogen zijn, zoniet heeft de consument de mogelijkheid tot kosteloze opzegging van het energiecontract zonder opzegtermijn;
  • geen verbrekingsvergoedingen meer aanrekenen voor de verandering van leverancier, ook niet wanneer die switch gebeurt naar aanleiding van een verhuis;
  • transparante prijssimulatoren;
  • betere verhuisregeling;
  • de invoering van de mogelijkheid voor de klant om de jaarfactuur uit de eventuele bankdomiciliëring te sluiten;
  • het betalen van interesten door de leverancier wanneer een tegoed laattijdig wordt terugbetaald;
  • het bevestigen per brief, e-mail of sms van afspraken die een leverancier maakt inzake vragen of klachten van consumenten.

De Ombudsdienst stelt evenwel vast dat een aantal marktpraktijken nog onvoldoende aangepast of gereglementeerd zijn, zoals:

  • De berekening, aanpassing en aanrekening van voorschotfacturen. De Ombudsdienst pleit er onder meer voor om tijdens de kalendermaand van de afrekenings- of slotfactuur geen voorschotfacturen meer toe te sturen zodat gezinnen tijdens eenzelfde maand niet geconfronteerd worden met meerdere energiefacturen;
  • De waarborgregeling voor vermeende wanbetalers waarbij de Ombudsdienst voorstelt om maximum 2 maanden voorschot als waarborg aan te rekenen en de terugbetaling van de waarborg te doen tegen wettelijke interestvoet indien er geen wanbetaling is geweest tijdens de laatste 12 maanden.

Ten slotte blijft de Ombudsdienst ook voorstander van éénvormige en leesbare energiefacturen en –contracten zodat de consument nog beter de afgesproken en aangerekende prijzen, tarieven en kortingen kan beoordelen en vergelijken.