Persbericht oprichting NEON 28/10/2011

Publication date: 
28/10/2011 - 10:15

P E R S B E R I C H T

Ombudsdienst voor Energie maakt deel uit van NEON

(National Energy Ombudsman Network)

De federale Ombudsman voor Energie heeft tijdens het Citizens’ Energy Forum te Londen op 26 en 27 oktober ’11 het Europese Netwerk van onafhankelijke Ombudsdiensten voor Energie (NEON) voorgesteld aan de vertegenwoordigers van de Europese Commissie, de regulatoren, de overheden, de energie-industrie en de consumentenverenigingen.

NEON beantwoordt daarmee de aanbeveling van het Belgisch Voorzitterschap in 2010 om in het kader van het Europese derde energiepakket de consumentenbescherming binnen de vrijgemaakte energiemarkt centraal te stellen. NEON bestaat momenteel uit drie nationale Ombudsdiensten uit Frankrijk, Groot-Britannië en België die alternatieve geschillenbeslechting in de energiesector willen promoten, verbeteren en vertegenwoordigen op Europees vlak.

Onafhankelijkheid van de energie-industrie, onpartijdige bemiddeling en publicatie van een jaarrapport zijn de belangrijkste waarden van NEON om te komen tot een eenvoudige, transparante en goedkope geschillenbeslechting binnen de energiesector. In tegenstelling tot zogenaamde ombudsdiensten binnen de energiebedrijven promoot NEON de alternatieve geschillenbeslechting via minnelijke schikkingen, aanbevelingen en beleidsadviezen. Bovendien werkt NEON samen met de overheden en regulatoren om de bescherming van de consumenten binnen de vrijgemaakte energiemarkt te verbeteren en te versterken.