Aanbeveling betwisting afgesloten energiecontract

Publication date: 
31/12/2014 - 13:30
Niet gevolg door het energiebedrijf

MARKTPRAKTIJKEN

Aanbeveling betwisting afgesloten energiecontract

Situatie

Mevrouw D.W. tekende op 14 september 2011 een document met een bouwfirma naar aanleiding van de oplevering van haar nieuwe woning. Ze vroeg telefonisch een contract aan bij ELECTRABEL gedurende 1 jaar voor de aansluitingen van aardgas en elektriciteit bij de bouwfirma. Op dat moment was zij immers nog geen eigenaar van dit adres (pas vanaf juni 2012) maar om de aansluitingen van de bouwfirma te verzekeren ondernam zij de nodige actie.
ELECTRABEL startte een contract op naam van mevrouw D.W. ondanks het feit zij nooit het antwoordkaartje had teruggestuurd ter bevestiging van dit contract. Bovendien had zij ook nooit de kans gehad te reageren op eventuele facturatie op haar naam omdat zij, ook zonder haar medeweten, een domiciliëring werd uitgevoerd naar aanleiding van een reeds andere actieve domiciliëring op haar naam.
Mevrouw D. W. diende een klacht in bij de Ombudsdienst omdat zij dit contract op haar naam betwistte.