Aanbeveling laattijdige inbreng van metergegevens

Publication date: 
31/12/2014 - 13:45
Niet gevolg door het energiebedrijf

RECHTZETTINGEN

Aanbeveling laattijdige inbreng van metergegevens

Situatie

De heer K. betwist de door zijn distributienetbeheerder ORES verstuurde factuur.
ORES eist van de heer K. de betaling van een elektriciteitsverbruik waarvoor hij geen contract zou hebben afgesloten met een leverancier.
Dit verbruik betreft een periode van 16/09/2008 tot 5/11/2011.