Aanbeveling onrechtmatig aanrekenen van een duurder ‘leegstandstarief’

Publication date: 
31/12/2014 - 13:30
Niet gevolg door het energiebedrijf

MARKTPRAKTIJKEN

Aanbeveling onrechtmatig aanrekenen van een duurder ‘leegstandstarief’

Situatie

Door het overlijden van haar vader wou mevrouw S. het energiecontract op haar adres overnemen.
Ze heeft hiervoor het ‘overlijdensdocument’ ingevuld dat door ENI ter beschikking werd gesteld.
Bij het ontvangen van de jaarlijkse afrekeningen op 06/02/2012 en 14/02/2013 stelt mevrouw S. vast dat ze een hele som dient bij te betalen.
Na contact met ENI contact te hebben genomen, werd er haar medegedeeld dat ze door het invullen van het overlijdensdocument het
‘leegstandstarief’ van ENI verkreeg welk enkel voordelig is indien er geen verbruik is op het betreffende adres.
Mevrouw S. betwist dit tarief daar ze enkel de facturatie op haar naam wou plaatsen en te goeder trouw het overlijdensdocument had
ingevuld.