Aanbeveling sociaal tarief

Publication date: 
31/12/2014 - 13:30
Niet gevolg door het energiebedrijf

PRIJZEN/TARIEVEN

Aanbeveling sociaal tarief

Situatie 1

In 2007 besliste de FOD Sociale Zekerheid, Directie-generaal Personen met een handicap, om vanaf 1 mei van dat jaar de tegemoetkoming aan gehandicapten ten gunste van mevrouw P. stop te zetten. De dame tekende hiertegen beroep aan en verkreeg van de arbeidsrechtbank een vonnis van 22 mei 2010 waardoor haar met terugwerkende kracht vanaf 1 mei 2007 het recht op een integratietegemoetkoming overeenkomstig categorie III werd toegekend.
De rechthebbenden op deze tegemoetkoming vormen één van de categorieën van personen die aanspraak kunnen maken op de toepassing van het sociaal tarief voor elektriciteit en aardgas. Mevrouw P. verzocht haar leverancier dan ook dit voordelig tarief toe te passen, ook voor het verbruik in het verleden.

Situatie 2

Mevrouw S. wenst de toepassing van het sociale tarief voor haar energielevering.
De klaagster is sinds 1 januari 2002 erkend als gehandicapte door de Federale Ombudsdienst Sociale Zekerheid Directie-Generaal Personen met
een handicap.
In dit verband geniet ze een maandelijkse vergoeding, en dit voor onbepaalde duur. Dit recht werd onderbroken, een beslissing waartegen de
klant in beroep is gegaan.
Ingevolge een vonnis van de arbeidsrechtbank, gewezen op 27 oktober 2010, heeft de klant de erkenning van 9 punten vermindering van
zelfredzaamheid bekomen. De rechter heeft aldus de overeenkomst bekrachtigd, wat heeft geleid tot de toekenning van nieuwe vergoedingen met
ingang van 1 juni 2008, en dit voor onbepaalde duur.

Situatie 3

Mevrouw L. heeft tot 23 januari 2012 genoten van een door het OCMW toegekend leefloon.
Gelijktijdig heeft de klaagster op 29 december 2011 een dossier ingediend bij de Directie-generaal Personen met een handicap van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid. Na bestudering van het verzoek bekomt mevrouw L. in juni 2012 een tegemoetkoming bij voormelde Overheidsdienst en dit met terugwerkende kracht vanaf december 2011.
De cliënte wenst bij de sociale leverancier ORES het sociaal tarief te krijgen voor de periode van 24 januari 2012 tot 31 maart 2012.