Aanbeveling verbruik op inactieve meter en laattijdige facturatie door leverancier

Publication date: 
31/12/2014 - 13:30
Niet gevolg door het energiebedrijf

LAATTIJDIGE FACTURATIE

Aanbeveling verbruik op inactieve meter en laattijdige facturatie door leverancier

Situatie

In 2002 werd de gasmeter van de klant vernieuwd. Deze vervanging werd echter foutief verwerkt door EANDIS waardoor het leveringscontract van mevrouw werd stopgezet zonder haar weten. In 2009 stelt EANDIS dit vast en wordt aan mevrouw gevraagd een leveringscontract aan te gaan.
Ze start een leveringscontract bij LAMPIRIS. Ze ontvangt haar eerste afrekening echter pas in 2013. In deze afrekening krijgt ze het verbruik vanaf meterstand 0 m³ aangerekend, hoewel de meterstand reeds op 1.917 m³ stond toen ze haar leveringscontract bij LAMPIRIS in 2009 aanging.
Na tussenkomst van de Ombudsdienst heeft EANDIS een compensatievoorstel opgemaakt voor de klager zodat zij het teveel aangerekende verbruik terugbetalen aan de klager. EANDIS dient immers het Technisch Reglement te respecteren dat stipuleert dat ze maar twee jaar in het verleden mogen teruggaan wanneer ze meterstanden en verbruiken inbrengen. Hierdoor werd de beginmeterstand aangepast door EANDIS naar 1.091 op datum 19/04/2006 (de laatste gevalideerde jaarlijkse meteropnamestand was immers deze van 3 april 2008, namelijk 1.530 m³).
Op de datum dat EANDIS de situatie van de meter heeft geregulariseerd, mocht het immers terug gaan tot twee jaar voor de laatste periodieke meteropname.
De klager kon echter enkel akkoord gaan met de aanrekening vanaf 2009. EANDIS bevestigde echter dat het sinds de regularisatie in 2009 jaarlijks meterstanden heeft doorgegeven. Volgens de Ombudsdienst heeft EANDIS hiermee haar deel van de fouten rechtgezet conform het Technisch Reglement.
LAMPIRIS heeft hier echter ook onregelmatigheden begaan aangezien het in de periode 2009-2013 nagelaten heeft de jaarlijkse meterstanden te factureren hoewel deze veplichting zowel in het Technisch Reglement, het Consumentenakkoord als de Algemene Voorwaarden van LAMPIRIS opgenomen is.
De Ombudsdienst heeft LAMPIRIS op bovenstaande gewezen en gevraagd hiervoor een compensatie voor te stellen.