Aanrekening verbruik na melding van een verhuis

Publication date: 
31/12/2015 - 13:15
Niet gevolgd door het energiebedrijf

VERHUIS

Aanbeveling 2015: Aanrekening verbruik na melding van een verhuis

Situatie

Mevrouw S. heeft in 2011 een appartement gekocht en had hiervoor een contract met leegstandstarief afgesloten bij ELECTRABEL in afwachting van de verhuur van het appartement. Het appartement werd in juni 2011 verhuurd.

Mevrouw S. heeft ELECTRABEL destijds niet op de hoogte gebracht van deze wijziging, waardoor de facturatie op haar naam is blijven staan. Na het ontvangen van een verbruiksfactuur, neemt ze op 21/05/2012 contact op met ELECTRABEL met de melding dat het pand verhuurd is en dat het contract op haar naam stopgezet moet worden.

ELECTRABEL contacteerde mevrouw S. op 13/06/2012 telefonisch met de vraag naar de huidige meterstanden om het contract te kunnen beëindigen. Hier werd echter geen gevolg aan gegeven waardoor de facturatie op naam van mevrouw S. nog is blijven doorlopen tot 30/09/2013.

Mevrouw S. gaat niet akkoord met het feit dat er haar verbruik wordt aangerekend tot 30/09/2013 en dient een klacht in bij de Ombudsdienst. Na verder onderzoek is de Ombudsdienst van mening dat ELECTRABEL de facturatie op naam van mevrouw S. diende stop te zetten op 20/07/2012 (voor de reden van deze datum, zie de aanbeveling). 

(Details van de aanbeveling in bijlage)