ADVIES 19.013 van 31 december 2019 – Memorandum

Publication date: 
31/12/2019 - 07:30
ADVIES 19.013 van 31 december 2019 – Memorandum

De Ombudsdienst voor Energie is een federale autonome dienst met rechtspersoonlijkheid die bevoegd is voor de verdeling van vragen en klachten betreffende het functioneren van de elektriciteits- en aardgasmarkt en de behandeling van geschillen tussen de eindafnemers en de elektriciteits- en aardgasbedrijven.
Vanuit onze opdracht, klachtengegevens en ervaringen in bemiddeling formuleren wij onderstaande beleidsadviezen met toepassing van artikel 27,§6, tweede lid, van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt.