Facturatieproblemen: Laattijdige facturatie

Publication date: 
31/12/2016 - 15:00
Niet gevolgd door het energiebedrijf

Aanbeveling 2016: Laattijdige facturatie

Situatie

Mevrouw V. heeft slotfacturen van 2.550,49 euro voor aardgas en 1.827,14 euro voor elektriciteit voor de periode 1/03/2010 tot 25/02/2012 ontvangen op respectievelijk 25/05/2012 en 3/07/2012. In 2010 werden er 3 tussentijdse facturen door ELECTRABEL verstuurd, nadien werden geen voorschotfacturen verstuurd.

(Details van de aanbeveling in bijlage)