Facturatieproblemen: Laattijdige facturatie

Publication date: 
31/12/2016 - 15:00
Niet gevolgd door het energiebedrijf

Aanbeveling 2016: Laattijdige facturatie

Situatie

De heer M. is sinds oktober 2010 klant bij BELPOWER en betaalde dan ook voorschotfacturen aan dit bedrijf.

Vanaf januari 2011 verstuurde BELPOWER echter geen voorschotfacturen meer naar de heer M. Aangezien hij in het bezit is van zonnepanelen dacht hij dat de opgewekte energie volstond om zijn jaarlijks energieverbruik te dekken.

Pas op 11 juni 2015 heeft BELPOWER voor de eerste maal terug verbruiksfacturen opgemaakt die het verbruik aanrekenen voor de periode van 04/09/2012 tot 27/04/2014.

Omdat de aangerekende periode zo ver in het verleden ligt, heeft de heer M. niet meer de mogelijkheid om het verbruik dat op de facturen aangerekend wordt te controleren. Hij betwist dan ook de laattijdige opmaak van de facturen.

Aangezien BELPOWER na de bemiddelings­poging nog steeds niet bereid was om het laat­tijdig aangerekend verbruik te crediteren, heeft de Ombudsdienst een aanbeveling geformuleerd.

(Details van de aanbeveling in bijlage)