Herverdeling van het aangerekend verbruik bij overlijden

Publication date: 
31/12/2015 - 13:30
Niet gevolgd door het energiebedrijf

OVERLIJDEN

Aanbeveling 2015: Herverdeling van het aangerekend verbruik bij overlijden 

Situatie

De moeder van de heer L. was klant bij ELECTRABEL en had recht op het specifiek sociaal tarief. Eind december 2012 kwam ze te overlijden en de heer L. besloot het pand te verkopen, wat op 01/06/2013 is gebeurd. Van december 2012 tot 1 juni 2013 is de facturatie nog op naam van de moeder van de heer L. blijven staan.

Door het overlijden vervalt het recht op het sociaal tarief vanaf 01/01/2013.

De slotfactuur die door ELECTRABEL werd opgemaakt, werd dan ook opgesplitst: voor de periode tot 31/12/2012 wordt het sociaal tarief aangerekend, voor de periode vanaf 01/01/2013 rekent ELECTRABEL een commercieel tarief aan. Het verbruik werd door ELECTRABEL als volgt opgesplitst:

De heer L. betwist de aanpassing van de tarieven niet, maar betwist wel het verbruik dat wordt aangerekend vanaf 01/01/2013 aan het commercieel tarief. De heer L. is namelijk van mening dat het verbruik vanaf 01/01/2013 aanzienlijk minder zou moeten zijn, gezien het pand vanaf het overlijden leeg heeft gestaan.

De heer L. vraagt dus om een herverdeling van het verbruik zodat er meer verbruik geregistreerd wordt voor de periode tot 31/12/2012. Aangezien ELECTRABEL hiertoe niet bereid was, heeft de Ombudsdienst een aanbeveling geformuleerd.

(Details van de aanbeveling in bijlage)