Marktpraktijken : Contractuele korting

Publication date: 
31/12/2016 - 15:30
Niet gevolgd door het energiebedrijf

Aanbeveling 2016: Contractuele korting

Situatie

De Ombudsdienst heeft 7 aanbevelingen geformuleerd aan OCTA+ voor dossiers waarbij de betrokkenen een klacht hadden ingediend omdat zij op hun jaarafrekeningsfactuur geen korting van 100 euro hadden gekregen, terwijl die hen wel beloofd was bij de intekening van de groepsaankoop.

OCTA+ wil voor de betrokken dossiers de korting niet toekennen omdat de afnemers niet voldaan hadden aan de voorwaarde om alle tussentijdse facturen binnen de betalingstermijn te betalen.

Uit de klachtendossiers blijkt evenwel dat er verschillende redenen zijn waarom de klanten een factuur laattijdig betaald hadden. De bewuste tussentijdse factuur werd helemaal niet of te laat ontvangen, men had zelf 100 euro in mindering gebracht op de twaalfde en laatste tussentijdse factuur of men was op verlof op het moment dat de factuur ontvangen werd.

Aangezien OCTA+ na de bemiddelingspoging nog steeds niet bereid was om de korting toe te kennen, heeft de Ombudsdienst aanbevelingen geformuleerd.

(Details van de aanbeveling in bijlage)