Precontractuele informatie

Publication date: 
31/12/2015 - 13:00
Gevolgd door 
het energiebedrijf

PRIJZEN/TARIEVEN

Aanbeveling 2015: Precontractuele informatie

Situatie

De tarieflijsten van de distributienetbeheerders voor hun diensten aan distributienetgebruikers bevatten doorgaans ook een post voor “nutteloze verplaatsingen”. Dit tarief dient te worden goedgekeurd door de bevoegde energieregulator. Die goedkeuring zegt echter nog niets over de gevallen waarin het toegelaten is om deze forfaitaire kosten aan te rekenen.

De Ombudsdienst is dat ook van mening dat niet iedere nutteloze verplaatsing zonder meer aanleiding tot de toepassing van dit tarief kan geven.

(Details van de aanbeveling in bijlage)