Prijsverhoging met terugwerkende kracht

Publication date: 
31/12/2015 - 14:15
Niet gevolgd door het energiebedrijf

PRIJZEN/TARIEVEN

Aanbeveling 2015: Prijsverhoging met terugwerkende kracht 

Situatie

Op 26/06/2012 ontving de heer S. een e-mail van ELECTRABEL met de melding dat zij hebben opgemerkt dat de heer S. nog steeds geniet van het personeelstarief terwijl hij al geen werknemer meer is sinds 01/10/2007.

ELECTRABEL deelt hem mee dat ze de mogelijkheid hebben om dit aan te passen en hierbij “één factuur mogen terugkeren”. Voor de periode van 10/03/2011 tot 20/07/2012 past ELECTRABEL vervolgens de facturatie aan van het personeelstarief naar een basisaanbod, wat in feite een prijsstijging is van 145% voor elektriciteit en van 47% voor aardgas.

Deze aanpassing van de tarieven wordt betwist door de heer S. 

(Details van de aanbeveling in bijlage)