Sociaal tarief bij collectieve verwarmingssystemen

Publication date: 
31/12/2015 - 13:00
Niet gevolgd door het energiebedrijf

PRIJZEN/TARIEVEN 

Aanbeveling 2015: Sociaal tarief bij collectieve verwarmingssystemen

Situatie

Voor de toepassing van het sociaal tarief kunnen zich problemen stellen wanneer de woning wordt verwarmd door een collectief verwarmingssysteem. Dit leert de ervaring van mevrouw D., die daarvoor klacht indiende bij de Ombudsdienst.

Mevrouw D. huurt haar appartement van het plaatselijke OCMW. Het appartement wordt verwarmd door een collectief verwarmingssysteem (“collective heating management” of CHM). ELECTRABEL beheert dit systeem en factureert de geleverde warmte rechtstreeks aan de bewoners.

Mevrouw D is gerechtigd op het sociaal tarief voor elektriciteit en gas op grond van een uitkering van de FOD Sociale Zekerheid, Directie-generaal Personen met een handicap. Zij geniet het voordeel van dit tarief bij de aanrekening van haar elektriciteit, maar niet voor verwarming. 

(Details van de aanbeveling in bijlage)