Sociaal tarief bij collectieve verwarmingssystemen

Publication date: 
22/05/2018 - 13:00
Niet gevolgd door het energiebedrijf

Aanbeveling 2017: Sociaal tarief bij collectieve verwarmingssystemen

Situatie

Ook in 2017 werden, net zoals de vorige jaren, aanbevelingen in verband met het recht op sociaal tarief bij collectieve verwarmingssystemen opgesteld.

De twee aanbevelingen hadden betrekking op energieklanten die huurder zijn van een woning die in huur wordt gegeven door een sociale huisvestingsmaatschappij. Telkens ging het om een appartementsgebouw waarvan de verwarming met aardgas plaatsvindt door middel van een collectieve installatie (ook wel “Collective Heating Management” of “CHM” genoemd). Krachtens de vigerende regelgeving hebben deze huurders recht op het sociaal tarief. In beide gevallen werd het collectieve verwarmingssysteem beheerd door ENGIE ELECTRABEL, dat ook het verbruik factureert. Met de huurders werd een “contract voor de dienst CHM” gesloten dat met betrekking tot het sociaal tarief de volgende clausule bevat.

“3.2. Voordeel sociaal tarief

Indien u een huurder bent die een woongelegenheid betrekt in een appartementsgebouw dat in huur wordt gegeven voor sociale doeleinden door een sociale huisvestingsmaatschappij hebt u conform artikel 2, C van het ministerieel besluit van 30 maart 2007 recht op de toepassing van het voordeel sociaal tarief. Electrabel verrekent dit voordeel, zoals goedgekeurd door de CREG, op uw verbruiksfactuur.”

In de facturen van ENGIE ELECTRABEL wordt in deze situatie inderdaad een voordeel sociaal tarief toegekend. Daarbij wordt telkens ook een bedrag “vaste vergoeding” aangerekend. Niettemin bepaalt de wet uitdrukkelijk dat de sociale maximumprijzen “geen enkel forfaitair bedrag of vergoeding” mogen omvatten (artikel 15/10, §2, eerste lid van de wet van 12 april 1965 “betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen”; dat principe wordt herhaald in artikel 11 van het ministerieel besluit van 30 maart 2007 “houdende vaststelling van sociale maximumprijzen voor de levering van aardgas aan de beschermde residentiële klanten met een laag inkomen of in een kwetsbare situatie”).

(Details van de aanbeveling in bijlage)