Vaste vergoeding

Publication date: 
16/09/2020 - 12:15
Niet gevolgd door het energiebedrijf

Aanbeveling 2019: Vaste vergoeding

Situatie

De heer S. betwist de groepsaankoop die werd behaald door MEGA. Hij geeft onder meer aan dat er, in tegenstelling tot wat uitdrukkelijk was gespecifieerd, hoge verbrekingskosten via de vaste vergoeding worden aangerekend waardoor MEGA duurder is voor de consumenten.

(Details van de aanbeveling in bijlage)