Vaste vergoeding

Publication date: 
16/09/2020 - 13:15
Niet gevolgd door het energiebedrijf

Aanbeveling 2019: Vaste vergoeding

Situatie

Bij het veranderen van leverancier ontvangt een klant een slotfactuur van OCTA+.

Bij nazicht van deze slotfactuur stelt hij vast dat er hem een vaste vergoeding wordt aangerekend voor een heel jaar, voor de periode vanaf 28/05/2018. De klant betwist deze vaste vergoeding gezien hij maar klant is gebleven tot 12/08/2018. Hij vindt dan ook dat de vaste vergoeding maar tot deze datum aangerekend mag worden en dient een klacht in bij de Ombudsdienst voor Energie.

(Details van de aanbeveling in bijlage)