Vergoeding bij laattijdige facturatie

Publication date: 
22/05/2018 - 13:00
Niet gevolgd door het energiebedrijf

Aanbeveling 2017: Vergoeding bij laatijdige facturatie

Situatie

De Ombudsdienst wordt soms geconfronteerd met gevallen waarbij een energieleverancier pas zeer laattijdig het verbruik factureert. Bovendien gaat het dan vaak om het verbruik over een periode die aanzienlijk langer is dan een jaar. Over de eventuele fout die aan de basis daarvan ligt, bestaat doorgaans geen betwisting, wel over het gevolg dat aan dergelijke onregelmatige facturering moet worden gekoppeld. Het nadeel voor de betrokken klant kan immers aanzienlijk zijn.

Zo ontving mevrouw M. een slotafrekening van 6/10/2014 van ENGIE ELECTRABEL ten bedrage van 3877,63 euro. Die afrekening had betrekking op het verbruik van 1/09/2009 tot 4/12/2011 (826 dagen). Gedurende de aangerekende verbruiksperiode werd geen enkele tussentijdse factuur gestuurd.

(Details van de aanbeveling in bijlage)