Verhuis

Publication date: 
31/12/2016 - 14:45
Niet gevolgd door het energiebedrijf

Aanbeveling 2016: Aanrekenen energieverbruik op naam van bewoner-eigenaar zonder geldig leveringscontract

Situatie

 

De eindafnemers hebben bij de Ombudsdienst een klacht ingediend omdat zij facturen kregen van ENI op naam van “bewoner/eigenaar” voor een pand dat ze pas hebben gehuurd/gekocht. De eindafnemers hebben echter nooit een contract getekend bij ENI en betwisten dan ook de facturen.

Aangezien ENI niet bereid was om de facturatie op naam van bewoner/eigenaar te crediteren, heeft de Ombudsdienst een aanbeveling geformuleerd.

(Details van de aanbeveling in bijlage)