Verjaring van de energiefactuur

Publication date: 
22/05/2018 - 13:00
Niet gevolgd door het energiebedrijf

Aanbeveling 2017: Verjaring van de energiefactuur

Situatie

De heer V. betwist een factuur die hij op 31/05/2010 ontvangen heeft en die betrekking heeft op de periode van 19/09/2009 tot 3/01/2010. Hij woonde immers niet meer op het betrokken adres sinds eind juli 2009.

De heer V. roept een verjaringstermijn van één jaar in.

(Details van de aanbeveling in bijlage)