Aanrekening tweevoudige meter aan enkelvoudige tarieven

Mevrouw en meneer W. beschikken over een dag- en nachtteller en over een exclusief nachtteller. Bij nazicht van de facturatie blijkt echter dat het verbruik van de tweevoudige teller wordt aangerekend aan het enkelvoudige tarief.

De klager kreeg van de netbeheerder te horen dat dit maar kon rechtgezet worden tot 2 jaar in het verleden. De klager wenst echter dat er 5 jaar in het verleden wordt rechtgezet.

Interventie van de ombudsman: 

Na het inkijken van het dossier werd door de leverancier vastgesteld dat ze van de netbeheerder wel degelijk de correcte informatie ontvingen van de tweevoudige meter. De fout gebeurde doordat de leverancier een verkeerde aanrekening aan het enkelvoudige tarief deed.

De leverancier had reeds het verbruik van 2011-2013 rechtgezet, wat reeds meer is dan de rechtzettingstermijn voor fouten van een leverancier voorzien in het Consumentenakkoord, dewelke 12 maanden bedraagt.

De leverancier was echter bereid om recht te zetten tot 5 jaar in het verleden, dus   ook de periode 2008-2011.