Aanrekening van het distributienettarief

Een klant voert een simulatie uit via de V-test van de VREG en bekijkt het voordeligste aanbod nadien nogmaals op de website van de leverancier in kwestie. Ze besluit een contract bij deze leverancier aan te gaan. Wanneer ze haar afrekeningsfactuur ontvangt stelt ze vast dat het aangerekende bedrag beduidend hoger is dan het bedrag dat op de simulaties werd weergegeven, voor vrijwel hetzelfde verbruik. Ze voelt zich misleid door het voordelige bedrag van de simulatie en beslist een klacht in te dienen bij de Ombudsdienst.

Interventie van de ombudsman: 

De Ombudsdienst stelde op de afrekeningsfactuur vast dat er een zeer hoge vaste distributiekost wordt aangerekend, namelijk een bedrag van 431,64 euro per kalenderjaar.

Bij het nazien bleek dat dit het tarief is voor eindafnemers met een verbruik van meer dan 150.000 kWh per jaar. Maar de klant in kwestie verbruikt jaarlijks ongeveer 13.000 kWh.

Aangezien de distributiekosten worden aangerekend door de netbeheerder, heeft de Ombudsdienst hiervoor bij hen navraag gedaan. De netbeheerder kon meedelen dat zij een tarief van 82,12 euro per kalenderjaar hebben aangerekend aan de leverancier en dat dit dus het bedrag is dat die mocht doorrekenen aan de klant.

Nadat de Ombudsdienst de leverancier hierop gewezen had, heeft die de facturatie rechtgezet waardoor de klant uiteindelijk dus 349,52 euro minder diende te betalen. Het aangerekende bedrag kwam hierdoor wel ongeveer overeen met de simulatie die de klant had uitgevoerd.