Aanrekening verbruik zonder contract

De heer P. koopt een appartement en ondertekent op 28/01/2015, samen met de vorige bewoner, de opname van de meterstanden. De door de heer P. gekozen leverancier laat het contract van start gaan op 21/02/2015 op basis van diezelfde gezamenlijk ondertekende meterstanden. Echter heeft de leverancier van de vorige bewoner intussen facturen verstuurd op naam van ‘bewoner/eigenaar’ voor een bedrag van 427,13 euro en heeft hij deze ondertussen aan de deurwaarder overgemaakt. Aangezien de door de heer P. gekozen leverancier zich op de gezamenlijk ondertekende meterstanden heeft gebaseerd, werd er evenwel al rekening gehouden met de verbruiksgegevens voor die periode (van 28/01/2015 tot 21/02/2015).

Interventie van de ombudsman: 

De vroegere leverancier werd op de hoogte gebracht van de verhuizing van de vorige bewoner, maar gaf aan dat hij geen energieovernamedocument had ontvangen. Bijgevolg had hij een factuur opgesteld op basis van de door de netbeheerder geschatte gegevens. 

Aangezien de klager de gezamenlijk ondertekende meterstanden bij zijn klacht aan de Ombudsdienst heeft gevoegd, beslist de leverancier het verbruik op naam van ‘bewoner/eigenaar’ te annuleren voor de periode gaande van 28/01/2015 tot 21/02/2015. Bij wijze van commerciële geste crediteert de leverancier ook alle kosten zoals, onder andere, de distributiekosten en taksen.