Aansluiting

De distributienetbeheerder komt langs bij de heer T. om de energieaansluitingen in orde te brengen. Voor elektriciteit wordt de opdracht echter niet uitgevoerd, omdat de distributienetbeheerder geen overeenkomst met een leverancier kan terugvinden.

Dat is vreemd, want de heer T. heeft wel degelijk tijdig een leveringsovereenkomst voor elektriciteit afgesloten. Nu blijkt echter dat, door een intern probleem, de leverancier de leveringsovereenkomst niet aan de distributienetbeheerder heeft gemeld.

Het probleem wordt rechtgezet, maar de heer T. moet wel een tweede afspraak met de distributienetbeheerder maken om de aansluiting elektriciteit in orde te brengen. Dat heeft een nieuwe factuur tot gevolg.

Interventie van de ombudsman: 

In antwoord op de klacht is de leverancier bereid om de bijkomende kosten ten bedrage van 84,76 euro te vergoeden.