Abonnementskost

De heer V. is van mening dat zijn leverancier foutieve abonnementskosten op zijn jaarlijkse afrekening van 2011 en zijn slotfactuur van 2012 heeft aangerekend. Deze laatste was opgemaakt voor een onvolledig jaar, gezien de heer V. van leverancier was veranderd. Volgens zijn berekeningen zou zijn jaarlijks aardgasverbruik onder 30.000 kWh liggen hetgeen een aanzienlijk lagere abonnementskost zou impliceren. De leverancier ging hiermee niet akkoord en weigerde een aanpassing door te voeren. 

Interventie van de ombudsman: 

De heer V. ging in zijn berekeningen uit van een op jaarbasis evenredig stijgend aardgasverbruik, hetgeen echter niet het geval is. Aardgasverbruik is in grote mate seizoensgebonden, waarbij de vier wintermaanden het grootste deel van het jaarverbruik innemen. De Ombudsdienst heeft berekend dat de leverancier de abonnementskost op de afrekening van 2011 conform de contractuele bepalingen heeft aangerekend. Dit bleek evenwel niet het geval te zijn voor het jaar 2012, waarbij het verbruik onder de 30.000 kWh op jaarbasis viel.

De leverancier ging akkoord en paste de aangerekende abonnementskost aan.