Afbetalingsplan

Mevrouw L. wenst een afbetalingsplan van 10 euro te krijgen voor een bedrag van 574,23 euro.

De leverancier gaat ermee akkoord een betalingsregeling toe te kennen, maar is niet bereid een maandbedrag van 10 euro te aanvaarden.

Interventie van de ombudsman: 

De leverancier is bereid de situatie te herbekijken maar enkel op voorwaarde van een waarborg van de schuldbemiddelingsdienst die mevrouw L. begeleidt en mits de naleving van het afbetalingsplan. De leverancier vraagt ook dat de schuldbemiddelingsdienst een optimale follow-up van de situatie garandeert.

De schuldbemiddelingsdienst heeft deze rol op zich genomen en bijgevolg heeft de leverancier ingestemd met een afbetalingsregeling in 25 maandelijkse termijnen van 23 euro.