Afbetalingsplan

Mevrouw K. zit in schuldbemiddeling. Het incassobedrijf dat in opdracht van het energiebedrijf werkt, eist van haar een bedrag van 900,19 euro. De leverancier weigert een afbetalingsplan over 60 maanden en stelt er één over 12 maanden voor.

De schuldbemiddelaar die in naam van mevrouw optreedt, wijst dit van de hand.

Interventie van de ombudsman: 

Het statuut van beschermde klant is slechts effectief als een redelijk afbetalingsplan wordt toegepast. Volgens de informatie van de netbeheerder was mevrouw K. geregistreerd als beschermde klant. Mevrouw K. had een betalingsachterstand omdat ze zich in een precaire socio-economische situatie bevond. De schuldbemiddelaar stelde een budget op en werkte via een globale financiële analyse een aanvaardbaar afbetalingsplan uit. Dat was voor mevrouw K. een leefbare oplossing en voor het energiebedrijf de meest aangewezen manier om de schulden te innen. Het energiebedrijf ging akkoord. Voor het saldo werd een afbetalingsplan afgesloten met 53 schijven van 16,21 euro.