Betwisting meterstanden

Mevrouw B. betwist reeds sinds 2009 haar aangerekende verbruik. Dit verbruik werd in het verleden reeds aangepast wegens een defecte meter.

Interventie van de ombudsman: 

Na de vaststelling van de defecte meter in 2009 werd deze hersteld en werd het verbruik herverdeeld volgens de bepalingen van het Technisch Reglement. De distributienetbeheerder merkt echter op dat de beginmeterstanden van mevrouw B. oorspronkelijk werden doorgegeven door de leverancier maar werden aangepast naar lagere meterstanden waardoor mevrouw meer verbruik aangerekend kreeg.

Aangezien de netbeheerder geen eerdere betwisting ontving van mevrouw B. weigerden ze de meterstand aan te passen aangezien deze de rechtzettingstermijnen van het Technisch Reglement zou overschrijden.

Mevrouw B. heeft echter reeds in 2009 het verbruik betwist via haar leverancier. Deze heeft haar echter enkel doorverwezen naar de netbeheerder. De Ombudsdienst heeft de netbeheerder gewezen op het Technisch Reglement en het advies van de regulator dat stelt dat de rechtzettingstermijn van twee jaar begint te lopen vanaf de eerste betwisting.

De netbeheerder heeft, na ontvangst van de informatie van de betwisting in 2009, het verbruik aangepast en aan de leverancier doorgestuurd.

Hoewel de aanpassing in het voordeel van de klager was, dienden er nog kosten te worden betaald doordat de leverancier de openstaande schuld had doorverkocht aan een invorderingsbureau. Aangezien de leverancier zelf ook in fout was gegaan door de betwisting in 2009 niet aan de netbeheerder door te geven, werden, na bijkomend overleg, de bijkomende kosten door de leverancier op zich genomen waardoor mevrouw B. toch nog haar tegoed ontving.