Betwisting verbruik bij zonnepanelen door tussentijdse opname van de netbeheerder

Een klant ontvangt van zijn leverancier een afrekeningsfactuur waarbij hij meer dan 200 euro moet bijbetalen. Gezien hij zonnepanelen heeft, is hij verbaasd over dit bij te betalen bedrag. De eindmeterstand op 16/10/2016 op zijn afrekening is namelijk lager dan zijn beginmeterstand op 29/10/2015. Hij heeft dus meer elektriciteit opgewekt dan hij verbruikt heeft.

Bij het nazien van zijn factuur stelt hij vast dat zijn afrekening is opgesplitst in 2 periodes: van 29/10/2015 tot 19/02/2016 en van 19/02/2016 tot 16/10/2016. Voor de eerste periode wordt er hem een verbruik aangerekend van 656 kWh.

De klant heeft geen idee waarom er een meterstand werd geregistreerd in februari 2016 en betwist het verbruik dat voor deze periode wordt aangerekend.

Interventie van de ombudsman: 

De netbeheerder deelt mee dat een technicus de meterstand op 19/02/2016 heeft genoteerd in het kader van elektriciteitswerken die in de straat van de klant werden uitgevoerd. De netbeheerder heeft deze meterstand louter ter informatie doorgegeven aan de leverancier en had niet verwacht dat de leverancier hier rekening mee zou houden in zijn facturatie.

De netbeheerder is overgegaan tot aanpassing van deze meterstand zodat de klant uiteindelijk geen nadeel heeft ondervonden van deze tussentijdse opname.