Contractuele voorwaarden

Na de aankoop van haar woning in oktober 2011 nam mevrouw D. contact op met de leverancier van haar keuze om zich in te schrijven met de meterstanden die werden opgenomen bij de verkoop.

Bij de oude leverancier had de vorige  bewoner  zich  reeds uitgeschreven in september 2011 en de meterstanden telefonisch doorgegeven. De meterstanden die telefonisch werden doorgegeven  verschilden van de meterstanden opgenomen bij de verkoop van de woning.

Hoewel mevrouw D. nooit een leveringscontract tekende bij de oude leverancier, ontving ze een afrekening voor het verbruik van de periode van september tot oktober 2011, gericht “aan de bewoner/eigenaar”.

Interventie van de ombudsman: 

De leverancier van de vorige bewoner stuurde onterecht een afrekening aangezien mevrouw D. nooit een contract ondertekende. Uit het overnamedocument dat mevrouw D. kon voorleggen, bleek bovendien dat het aangerekende verbruik zelfs dateerde van voor de aankoop van het pand.

De onterechte factuur werd volledig geannuleerd door de oude leverancier.