De vaste vergoeding

De heer P. is overgestapt naar een andere gasen elektriciteitsleverancier en betwist dat zijn vroegere energieleverancier hem de vaste jaarlijkse kosten volledig aanrekent. Dit komt neer op 139,90 euro voor een periode van één maand (van 01/06/2018 tot 30/06/2018).

Interventie van de ombudsman: 

De energieleverancier heeft erop gewezen dat de vaste vergoeding dient om kosten te dekken die voor iedere klant worden gemaakt, voornamelijk in het begin van het leveringsjaar.

Ze zijn echter bereid, bij wijze van uitzondering en als commerciële tegemoetkoming, om de kosten van de vaste vergoeding te annuleren. Ze hebben dus uitzonderlijk een creditnota opgesteld voor een bedrag van 139,90 euro.