Dienstencontact thermostaat

Mevrouw F. betwist de verplaatsingskosten die twee keer werden gefactureerd door de technicus die in opdracht van een energieleverancier werkt.

Interventie van de ombudsman: 

Het energiebedrijf bevestigde dat er bij mevrouw F. een eerste keer een panne is opgelost op 03/10/2017. Ze heeft een factuur ontvangen voor 30 minuten werk en voor een verplaatsing. Aangezien de technicus de juiste thermostaat niet in zijn bezit had, heeft hij een voorlopige thermostaat geplaatst. Op 25/10/2017 is hij teruggekeerd naar de klant en heeft er een definitieve thermostaat geplaatst. Voor deze tweede tussenkomst zijn er, naast de werkuren en de kostprijs van het onderdeel, opnieuw verplaatsingskosten gefactureerd. De Ombudsdienst heeft een kopie van het onderhoudscontract opgevraagd. De energieleverancier kon geen enkel contract op papier voorleggen omdat de inschrijving uitsluitend via internet gebeurt. De Ombudsdienst heeft de leverancier eraan herinnerd dat die zich niet kan beroepen op de algemene voorwaarden als de consument niet de kans heeft gehad om ervan kennis te nemen of ze te aanvaarden. De leverancier repliceerde dat dit hier wel het geval was, maar kon dat niet bewijzen.

Het Consumentenakkoord voorziet: “De energieleveranciers waken er over dat hun algemene en / of bijzondere contractuele voorwaarden in extenso, in meest recentelijke en bijgewerkte vorm eenvoudig consulteerbaar, downloadbaar en afdrukbaar zijn via hun commerciële website.” De wet op de marktpraktijken voorziet trouwens ook het volgende: “Het is eveneens verboden voor een onderneming om aan een andere persoon, zonder dat deze hierom eerst heeft verzocht, enige dienst te verlenen met het verzoek die dienst, tegen betaling van zijn prijs, te aanvaarden. (...) In geen geval is de geadresseerde verplicht de verleende dienst of het toegezonden goed te betalen noch het terug te zenden. Het feit dat de geadresseerde niet reageert op de prestatie van de dienst of de levering van het goed betekent niet dat hij er mee instemt.”

Omdat mevrouw F. op voorhand niet op de hoogte was van de bijkomende verplaatsingskosten, heeft de Ombudsdienst gevraagd om ze te annuleren. Mevrouw F. kreeg een creditnota van 60 euro voor de bijkomende verplaatsing.