Distributienettarieven

Om te besparen op de energiefactuur, informeerde de klager bij de netbeheerder naar de kostprijs van een omschakeling van een enkelvoudige naar een tweevoudige elektriciteitsmeter. Telefonisch werd meegedeeld dat de kostprijs hiervoor 75 euro zou bedragen.

Op basis van deze informatie besliste de klager om zijn enkelvoudige meter te laten vervangen. Enkele weken na de installatie van de tweevoudige meter, ontving de klager evenwel een factuur ten bedrage 206,99 euro.

Volgens de netbeheerder was deze factuur correct opgemaakt omdat het aangerekende tarief het door de CREG goedgekeurde tarief was voor de overeenstemmende werken. Ingevolge de zesde staatshervorming is de bevoegdheid over de distributienettarieven vanaf 1 juli 2014 overgedragen aan de gewestelijke overheden. De gewestelijke regulatoren zijn vanaf 1 juli 2014 dus bevoegd voor de goedkeuring van deze tarieven. Voor Vlaanderen is dit de VREG (Vlaamse Reguleringsinstantie voor Elektriciteits- en Gasmarkt). Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de regulator BRUGEL (BRUssel Gas Elektriciteit). Voor Wallonië is de regulator CWaPE (Commission Wallonne pour l’Energie).

Het meegedeelde tarief van 75 euro was een tarief dat wordt toegepast voor activatie van een tweevoudige meter wanneer reeds een relais in de meterkast aanwezig is. Bij de klant was echter geen relais aanwezig en dus diende de installateur dit ook te installeren.

Interventie van de ombudsman: 

Geconfronteerd met de offerteverplichtingen opgenomen in artikel III.6.1.3 van het Technisch Reglement Distributie Elektriciteit van de Vlaamse overheid ging de netbeheerder uiteindelijk akkoord met het voorstel van de Ombudsdienst voor Energie om enkel de meegedeelde prijs van 75 euro aan te rekenen. De factuur van 206,99 euro werd geannuleerd.