Energiecontract bij verhuis

De heer V. vult een energieovernamedocument in samen met de vorige bewoner van het pand. Hij vult online een aanvraag tot contract in bij energieleverancier X.

De leverancier van de vorige bewoner, leverancier Y, verstuurt een contract aan de heer V. met de vraag om dit te ondertekenen. De heer V. doet dit niet omdat hij bij leverancier X klant wil zijn. Nadien krijgt hij echter twee voorschotfacturen van leverancier Y.

Interventie van de ombudsman: 

Leverancier Y verklaarde dat zij de levering waren gestart op naam van de heer V. op basis van het energieovernamedocument, dat zij als een getekend contract beschouwen. De Ombudsdienst weerlegde dit door te stellen dat op een energieovernamedocument letterlijk staat “Dit document is geen contract bij een energieleverancier” en dat het Consumentenakkoord bovendien bepaalt dat het ondertekenen van dergelijk document nooit kan worden aangemerkt als het aanvragen of aanvaarden van een contract. Leverancier Y annuleerde dan ook het openstaande saldo en de heer V. moest niets betalen.