Enkelvoudig in plaats van tweevoudig tarief

De heer D. neemt contact op met zijn leverancier omdat de jaarafrekening hem hoog lijkt. Zijn leverancier meldt hem dat de meter technisch gezien enkelvoudig is, maar dat deze administratief tweevoudig wordt gefactureerd. De heer D. betwist dus de facturatie omdat het tweevoudige tarief voor hem niet interessant is, want hij verbruikt weinig tijdens de nacht en het weekend.

Interventie van de ombudsman: 

De leverancier bevestigt dat de distributienetbeheerder (DNB) nu heeft doorgegeven dat de meter als enkelvoudig geregistreerd staat. De DNB bevestigt dat de ter plaatse geïnstalleerde meter tweevoudig is, maar dat de kabel voor de aparte nachtregistratie gedeactiveerd werd. De leverancier heeft daarom de twee jaarafrekeningen met het tweevoudige tarief geannuleerd voor een totaalbedrag van 170,48 euro. Deze worden vervangen door een nieuwe afrekening op basis van het enkelvoudige tarief voor een totaalbedrag van 107,76 euro.