Facturatie van werken door de distributienetbeheerder

De heer S. maakt een telefonische afspraak met de distributienetbeheerder voor de buitendienststelling van een elektriciteitsmeter. Over de kosten daarvan wordt niet gesproken en voor deze werken is geen offerte vereist. Na uitvoering van de werken tekent de echtgenote van de heer S. de werkfiche, die evenmin een prijs vermeldt.

Later ontvangt de heer S. een factuur, die hij betwist.

Interventie van de ombudsman: 

De distributienetbeheerder kon niet nagaan of de kosten telefonisch werden meegedeeld. De kosten werden alleszins niet vermeld op de ondertekende werkfiche. De conclusie is dat geen schriftelijke goedkeuring verkregen werd. Op basis daarvan annuleerde de distributienetbeheerder de aangerekende kosten.